کتاب بحر در کوزه عبدالحسین زرین کوب

  • قیمت 79000 تومان
  • عنوان :کتاب بحر در کوزه
  • نقد و تفسیر قصه ها و تمثیلات مثنوی معنوی
  • نویسنده : عبدالحسین زرین کوب
  • ناشر :انتشارات علمی 1374
  • مجموعه شعر فارسی
  • مشخصات ظاهری : 613 صفحه
  • وضعیت کتاب :در حد نو

  کتاب بحر در کوزه اثر عبدالحسین زرین‌کوب، در مورد نقد و تفسیر قصه‌ها و تمثیلات مثنوی معنوی است.

  نام این کتاب از این شعر مولانا گرفته شده است:

  گر بریزی بحر را در کوزه‌ای چند گنجد قسمت یک روزه‌ای؟