کتاب قبض وبسط تئوریک شریعت عبد الکریم سروش

  قیمت : 89000 تومان
  نام کتاب :قبض وبسط تئوریک شریعت
  نویسنده :عبد الکریم سروش
  انتشارات:صراط
  سال انتشار : 1377
  وضعیت کتاب : درحد نو