کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

  قیمت : 149000 تومان

  نام کتاب : تمهیدات

  نویسنده : عین القضات همدانی

  مقدمه وتصحیح و تعلیق : عفیف عسیران

  ناشر : گلشن

  سال انتشار :1373

  وضعیت کتاب :در حد نو