کتاب تفرج صنع عبدالکریم سروش

  • قیمت : 79000 تومان
  • نویسنده : عبدالکریم سروش
  • گفتارهایی در اخلاق و صنعت و علم انسانی
  • ناشر :موسسه فرهنگی صراط  1385
  • مشخصات :688 صفحه
  • وضعیت ظاهری :در حد نو