کتاب کوارکها هارالد فریچ

  وضعیت کتاب : در حد نو
  نام کتاب :کوارکها
  نویسنده :هارالد فریچ
  مترجم : جهانشاه میرزا بیگی
  انتشارات:علمی وفرهنکی
  سال انتشار : 1369