کتاب مکبث ویلیام شکسپیر

  • قیمت :15000 تومان
  • وضعیت کتاب : در حد نو
  • نام کتاب : مکبث
  • نام نویسنده : شکسپیر
  • نام مترجم :فرنگیس شادمان
  • انتشارات علمی فرهنگی
  • سال : 1375