کتاب مرزهای فیزیک -ستاره شناسی فرد هویل

  قیمت :44000 تومان
  نام کتاب :کتاب مرزهای فیزیک -ستاره شناسی
  نویسنده :فرد هویل
  مترجم : بهزاد قهرمان
  انتشارات:آستان قدس
  سال انتشار : 1369
  وضعیت کتاب : درحد نو

  تعداد صفحات:592 ص