کتاب فیزیولوژی گایتون (کلیه مایعات بدن )

  قیمت : 25000 تومان
  نام کتاب :فیزیولوژی گایتون (کلیه مایعات بدن )
  نویسنده :گایتون
  مترجم : شهربانو عریان
  انتشارات:حیان
  سال انتشار : 1375
  وضعیت کتاب : درحد نو