کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون فرهاد همت خواه

  قیمت :78500 تومان
  نام کتاب :فیزیولوژی پزشکی گایتون
  نویسنده :آرتور گایتون
  مترجم : فرهاد همت خواه
  انتشارات:شهر آب
  سال انتشار : 1375
  تعداد صفحات :1126
  وضعیت کتاب : درحد نو