کتاب فیزیولوژِی گایتون (گوارش)

  قیمت :19000 تومان
  نام کتاب :فیزیولوژِی گایتون (گوارش)
  نویسنده :گایتون
  مترجم : شهربانو عریان
  انتشارات:حیان
  سال انتشار : 1375
  وضعیت کتاب : درحد نو