کتاب فهم وتحلیل صورت های مالی

  قیمت : 28000 تومان
  نام کتاب :فهم وتحلیل صورت های مالی
  نویسنده :دکتر حیدر فروغ نژاد-شاهین احمدی
  انتشارات:بورس
  سال انتشار : 1395
  وضعیت کتاب :نو