کتاب عصبیت ورشد آدمی کارن هورنای

  قیمت : 29000 تومان
  نام کتاب : عصبیت ورشد آدمی
  نویسنده :کارن هورنای
  مترجم : محمد جعفر مصفا
  انتشارات:بهجت
  سال انتشار : 1368
  وضعیت کتاب : کار کرده تمیز