کتاب شیمی آلی معاصر جلد اول(اندرول ترنی)

  قیمت :17000 تومان
  نام کتاب : شیمی آلی معاصر جلد اول
  نویسنده :اندرول ترنی
  مترجم : شروین اسفندیاری -احمد خواجه نصیر
  انتشارات:نشر دانشگاهی
  سال انتشار : 1366
  وضعیت کتاب : کار کرده