کتاب سیاستنامه عبدالکریم سروش

  قیمت : 49000 تومان
  نام کتاب :سیاستنامه
  نویسنده :عبدالکریم سروش
  انتشارات:صراط
  سال انتشار :1378
  وضعیت کتاب : درحد نو