کتاب سرطانهای شایع دستگاه گوارش

  قیمت :19000
  نام کتاب :سرطانهای شایع دستگاه گوارش
  نویسنده :احمد محمود آبادی
  انتشارات:کردگاری
  سال انتشار :1387 
  وضعیت کتاب : در حد نو