کتاب رفیق اعلی کریستیان بوبن

  وضعیت کتاب : در حد نو
  نام کتاب :رفیق اعلی
  نویسنده :کریستیان بوبن
  مترجم : پیروز سیار
  انتشارات:طرح نو
  سال انتشار : 1378