کتاب راهنمای کاربردی ویروس وضد ویروس تورج صارمی راد

  قیمت :22000
  نام کتاب :کتاب راهنمای کاربردی ویروس وضد ویروس
  نویسنده :تورج صارمی راد
  انتشارات:فرآین
  سال انتشار : 1380
  تعداد صفحات :300
  وضعیت کتاب : درحد نو