کتاب رازدانی وروشنفکری ودینداری دکتر سروش

  قیمت : 32000 تومان
  نام کتاب :کتاب رازدانی وروشنفکری ودینداری
  نویسنده :عبدالکریم سروش
  مترجم : –
  انتشارات:مسسه فرهنگی صراط
  سال انتشار : 1377
  وضعیت کتاب : درحد نو