کتاب دیدگاههائی پیرامون ذرات بنیادی جی.ای.دود

  قیمت : 32000 تومان
  نام کتاب : دیدگاههائی پیرامون ذرات بنیادی
  نویسنده :جی.ای.دود
  مترجم : بهزاد قهرمان -علیرضا ابراهیم پور
  انتشارات:آستان قدس
  سال انتشار : 1370
  وضعیت کتاب : درحد نو