کتاب خدا وعلم ژان گیتون

  • قیمت :15000 تومان
  • وضعیت کتاب : کار کرده
   نام کتاب :خدا وعلم
   نویسنده :ژان گیتون
   مترجم : دکتر عباس آگاهی
   انتشارات:دفتر نشر فرهنگ اسلامی
   سال انتشار : 1370