کتاب ترجمه وشرح اشارات وتنبیهات ابن سینا جلد اول حسن ملکشاهی

  قیمت : 69000 تومان
  نام کتاب : ترجمه وشرح اشارات وتنبیهات ابن سین
  نویسنده :ابن سینا
  مترجم : حسن ملکشاهی
  انتشارات:سروش
  سال انتشار :1375
  وضعیت کتاب : درحد نو