کتاب تئوری گروه وتقارن در شیمی (آقابزرگ -عابدینی)

  قیمت :45000 تومان
  نام کتاب :تئوری گروه وتقارن در شیمی
  نویسنده :حسین آقابزرگ-احمد عابدینی
  انتشارات:جهاد دانشگاهی
  سال انتشار : 1368
  وضعیت کتاب : در حد نو

  تعداد صفحات :629 ص