کتاب بیماریهای مغز واعصاب

  قیمت :22000 تومان
  نام کتاب :بیماریهای مغز واعصاب
  نویسنده :انجمن پزشکی بریتانیا
  مترجم : منصوره داوری
  انتشارات:امانت
  سال انتشار : 1382
  وضعیت کتاب : کار کرده