کتاب بیماریهای عضلانی اسکلتی

  قیمت :19000 تومان
  نام کتاب :بیماریهای عضلانی اسکلتی
  نویسنده :انجمن پزشکی بریتانیا
  مترجم : ملیحه علیزاده
  انتشارات:امانت
  سال انتشار : 1382
  وضعیت کتاب : کار کرده