کتاب بیماریهای خون وسیستم ایمنی

  قیمت : 20000 تومان
  نام کتاب :بیماریهای خون وسیستم ایمنی
  نویسنده :انجمن پزشکی بریتانیا
  مترجم : آنابل تیموری مقدم
  انتشارات:امامت
  سال انتشار :1382 
  وضعیت کتاب : درحد نو