کتاب برگزیده قابوسنامه

  قیمت :11000 تومان
  نام کتاب :برگزیده قابوسنامه
  نویسنده :عنصر المعالی
  مترجم : زهرا خانلری
  انتشارات:امیر کبیر
  سال انتشار : 1362
  وضعیت کتاب : کار کرده تمیز