کتاب بالهای شکسته جبران خلیل جبران

  وضعیت کتاب :در حد نو
  نام کتاب :بالهای شکسته
  نویسنده :جبران خلیل جبران
  مترجم : مسعود انصاری
  انتشارات:دیبا
  سال انتشار : 1376