کتاب ایدئولوژی شیطانی عبد الکریم سروش

  قیمت : 19000 تومان
  نام کتاب : ایدئولوژی شیطانی 
  نویسنده :عبد الکریم سروش
  انتشارات:صراط
  سال انتشار : 1376
  وضعیت کتاب : درحد نو