کتاب الکتروشیمی برای مهندسین حسین پازنده

  قیمت : 19000 تومان
  نام کتاب :الکتروشیمی برای مهندسین
  نویسنده :حسین پازنده
  انتشارات:دانشگاه تهران
  سال انتشار : 1371
  تعداد صفحات :206
  وضعیت کتاب : درحد نو