کتاب ارزش‌گذاری سهام بر مبنای P/E

    • عنوان : کتاب ارزش‌گذاری سهام بر مبنای P/E

    • نویسنده: سید محمد علی شهدایی
    • ناشر: چالش
    • چاپ سوم پاییز 1391