کتاب اختر شناسی پایه توفیق حیدر زاده

  قیمت :  19000 تومان
  نام کتاب :اختر شناسی پایه
  نویسنده :ژاکلین وسیمون میتون
  مترجم : توفیق حیدر زاده
  انتشارات:فاطمی
  سال انتشار : 1374
  وضعیت کتاب : درحد نو