چگونه سهام برتر را انتخاب کنیم

    • عنوان: چگونه سهام برتر را انتخاب کنیم
    • نویسنده :پائول لارسون
    • مترجم :بورس اوراق بهادارتهران
    • ناشر :انتشارات بورس اوراق بهادارتهران
    • چاپ اول 1390