چگونه سرمایه گذاری در سهام را شروع کنیم

  • قیمت : 49000 تومان
  • عنوان: چگونه سرمایه گذاری در سهام را شروع کنیم
  • نویسنده :پائول لارسون
  • مترجم :بورس اوراق بهادارتهران
  • ناشر :انتشارات بورس اوراق بهادارتهران
  • چاپ دوم 1392