فرهنگ توصیفی واژه های پزشکی آکسفورد

  قیمت : 159000 تومان
  نام کتاب :فرهنگ توصیفی واژه های پزشکی
  نویسنده :آکسفورد
  مترجم : فرزان مجیدفر-زیبا ماهر بنائی
  انتشارات:تصویر
  سال انتشار : 1375
  تعداد صفحات :892
  وضعیت کتاب : سالم