کتاب باران مرگ

   قیمت : 20000 تومان
  نام کتاب : باران مرگ
  نویسنده :گودرون پاوسه
  مترجم : حسین ابراهیمی
  نشر : پیدایش
  سال انتشار :1392
  وضعیت کتاب : در حد نو