معرفی کتاب

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

چند توصیه ساده برای گسترش فرهنگ کتابخوانی

 1. از فرزندان خود شروع کنید

  برای فرزندان خود کتاب بخوانید. برای نخواندن کتاب بهانه نیاورید.

   

 2. معرفی کتاب مناسب هر شخص

  اگر می خواهید فردی را به کتاب خواندن علاقمند کنید هر کتابی را به او معرفی نکنید. معرفی یک کتاب بد و دور از سلیقه و علاقه آن فرد، یعنی دور کردن او از مطالعه تا روزی که زنده است.

 3. کتاب را هدیه دهید

  به جای هدیه های تجملاتی و تشریفاتی و بی فایده، کتابهای خوب به بستگان و دوستان خود هدیه بدهید.

 4. نت برداری از مطالب کتاب

  پارگراف های خوب و جالب کتابهایی که می خوانید را حفظ کرده و یا یادداشت برداری کنید و برای دوستان و اطرافتانتان بخوانید.

 5. مطالعه در اماکن عمومی

  از دست گرفتن کتاب و مطالعه آن در انظار  عمومی هراسی به خود راه ندهید. یکی از بهترین کارهایی که می توان در ملاء عام انجام داد همین کار است. در مترو,در پارک, در سرویس.