بازی مافیا چیست؟

معرفی بازی:

مافیا یک بازی گروهی جذاب و محبوب است که اساس آن نبرد میان یک اقلیت آگاه (مافیا) و یک اکثریت ناآگاه (شهروندان) می باشد
به‌طور کلی در این بازی قدرت تکلم، حفظ خونسردی و آوردن استدلال‌های منطقی و قدرت بلوف وکمی شانس نقش بسزایی در پیروزی بازیکنان دارد. بازیکنان به‌طور مخفیانه تعیین نقش می‌شوند: مافیا که همدیگر را می‌شناسند ، شهروند که تنها از تعداد افراد مافیا آگاه هستند و عده معدودی از آن‌ها که از نقش برخی افراد اطلاع دارند.
در این بازی افراد با نقش های نمایشی برای نجات یا از بین بردن یکدیگر با هم مبارزه می‌کنند و این کار را از طریق مذاکره و تبادل نظر و مغلطه و سفسطه و غیره انجام می‌دهند.
در فاز شب بازی، افراد مافیا به صورت مخفیانه یک شهروند را به قتل می‌رسانند. در طول فاز روز، تمام بازیکنان بازمانده در مورد هویت‌های مافیایی بحث می‌کنند و برای حذف یک مظنون رای‌گیری می‌کنند.
بازی ادامه می‌یابد تا زمانی که همهٔ مافیاها حذف شوند (برد شهروندان) یا تعداد مافیاها و شهروندان برابر شود (برد مافیا) یا یکی از شخصیت‌های مستقل که هر کدام شرایط برد متفاوتی دارد، برنده بازی شود.

 
🏇

 

 

mafia2

 

 

 

 

mafia3